Szerencsekerék nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a SCHUMANNKER KFT. (1191.Budapest, Dobó Katica utca 15. 08/25.) által üzemeltetett, www.tudasbazis.butoralkatreszbolt.hu/konyv landing weboldalon elérhető Szerencsekerék alkalmazásra.

A szerencsekerék elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételek az irányadóak. A Játék szervezője és lebonyolítója SCHUMANNKER KFT. (továbbiakban: KFT.).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 18 évet betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek
 • Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott email cím megfelel a valóságnak.
 1. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a www.tudasbazis.butoralkatreszbolt.hu/konyv landing oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során megadják az email címüket, és keresztnevüket, majd a szerencsekereket elindítják.

Szerencsekerék működése:

 • Nyereményjátékban érvényes email cím és keresztnév megadásával lehet részt venni.
 • Érvényes email cím és keresztnév rögzítését követően lehet a szerencsekereket megpörgetni.
 • A pörgetést követően a regisztrált email címre küldünk egy kuponkódot.
 • Egy személy csak egy darab érvényes e-mail címmel vehet részt a játékban.

 

Játékban azok vehetnek részt, akik

 • e-mail címük és keresztnevük megadásával beregisztráltak a játékba
 • elfogadták a Játék szabályzatát

 

Nyeremények beváltása és módja:

 • Nyeremények beváltására a www.tudasbazis.butoralkatreszbolt.hu/konyv weboldalon van lehetőség, az általunk küldött email-ben található vagy a szerencsekerék megpörgetésekor megjelenő kuponkód, rendelés leadásánál a Kuponkód mezőbe történő beírásával.
 • Nyeremények cseréjére nincs lehetőség és készpénzre nem lehet beváltani.
 • A nyertes játékos a játékszabályzatban rögzített határideig válthatja be nyereményét.
 • Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény beváltása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervező vagy lebonyolító terhére nem értékelhető.
 • A szervező a nyeremény beváltására újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
 • A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.
 • A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertes játékost terheli.
 1. A Játék időtartama

A Játékban 2018. március 19. és 2018. április 8. között van lehetőség részt venni. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének napjától (2018. március 19. 08:00 óra), a Játék utolsó napján 24.00 óráig van lehetőség. A kuponkódok beváltására 5 nap áll rendelkezésre.

 1. Nyeremények

A nyereményeket készpénzre nem lehet beváltani!

 • Ingyen könyv (csak a szállítási díjat kell kifizetni)
 • 5% kedvezmény a könyv árából
 • 10% kedvezmény a könyv árából
 • 20% kedvezmény a könyv árából
 • 50% kedvezmény a könyv árából

 

 1. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékra feliratkozók a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és vagy lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. email-en eljuttassa a játékra feliratkozó játékos email címére. A hírlevél küldésről természetesen bármikor le lehet a játékosnak iratkozni. A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését. A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailen tájékoztató, reklámanyagot. Ezt az konyv@butoralkatreszbolt.hu email címen kérheti.

 1. Egyéb

A SCHUMANNKER KFT. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat, valamint a játék időtartamának megváltoztatását. A Szabályzat a Játék időtartama alatt www.tudasbazis.butoralkatreszbolt.hu/jatekszabalyzat/ weboldalon érhető el. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az konyv@butoralkatreszbolt.hu e-mail címre! A szervező nem vállal felelősséget az esetleges technikai hibák (pl. spam mappába került kuponkód) okozta problémákért. A játékmenet elektronikus naplófájlba kerül, amit a szerencsekerék alkalmazás generál automatikusan. Vitás kérdés esetén a naplófájlban rögzített adatok szolgálhatnak tájékoztatásul. A naplófájlban rögzített valamennyi adatot törlünk a játék befejezését követő 30 nap elteltével. A játékkal kapcsolatos reklamációs lehetőséget a játék lezárását követően, 10 napig tudjuk befogadni.

Budapest, 2018. március 18.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a SCHUMANNKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1191 Budapest, Dobó Katica u.15. 08/25., cégjegyzékszám: 01-09-915799), mint a www.butoralkatreszbolt.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását a Szerencsekerék elnevezésű nyereményjátékban részt vevők (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban. Elérhetőségeink: Cím: 1191 Budapest, Dobó Katica u.15. 08/25 E-mail cím: konyv@butoralkatreszbolt.hu Telefonszám: +36-70-5320572

 1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja. Adatkezelő NAIH nyilvántartási száma. NAIH 73800/2014.

Kezelt adatok: Érintett adatai Szerencsekerék elnevezésű nyereményjáték esetében (kötelezően megadandó adatok): – e-mail cím, keresztnév.

Adatkezelés célja: A Szerencsekerék elnevezésű nyereményjátékban való részvétel céljából az Érintett elérhetőségeinek kezelése, kupon eljuttatása a nyertes számára. A nyeremény felhasználásának dokumentálása.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a jogviszony megszűnéséig, amennyiben a jogviszony előbb szűnik meg, mint 5 év abban az esetben az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz 5 (öt) évig kezeli. Az adatok a cél teljesülését követően nem kerülnek további felhasználásra.

Az Érintett adatait harmadik személynek nem továbbítható, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a webshop üzemeltetése során: – Tárhely.Eu Szolgáltató Kft-t (1144 Budapest, Ormánság u 4., Adószám: 14571332-2-42, mail:support@tarhely.eu), aki a www.butoralkatreszbolt.hu oldal tárhelyszolgáltatója és – a Fáma futárszolgálatot ( Fáma First Kft. 1194 Budapest, Viola u. 38.a), aki a megrendelt termékek házhozszállítását végzi

 1. Cookie-k

A www.butoralkatreszbolt.hu weboldal egyes részei az Érintett azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz www.butoralkatreszbolt.hu, mint adatkezelő hozzáférhessen.

Érintett a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását. A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek. A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat az Érintett számára.

 1. Az Érintett jogai az Info. tv. alapján az adatkezeléssel kapcsolatban

3.1.Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérése esetén tájékoztatjuk: – a kezelt adatokról, – az adatkezelés céljáról, – jogalapjáról, – időtartamáról, – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg. Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.

3.2. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk. Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük. Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

 1. Jogorvoslati lehetőségek az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Az Érintett jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a hozzáférési jogát az adatkezelési rendszerhez, az ahhoz szükséges jogosultsági kódokat másra nem ruházhatja át, köteles azokat titokként kezelni úgy, hogy az adatkezelési rendszerben rögzített adatokat illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 1. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.butoralkatreszbolt.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018-03-18 napjától érvényes